Hà Nội phê duyệt danh mục SGK lớp 5 năm học mới

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong các trường học ở Hà Nội từ năm học 2024-2025.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ha-noi-phe-duyet-danh-muc-sgk-nam-hoc-moi-122308.htm