Hà Nội: Phê duyệt 166 chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ký quyết định số 6540/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội năm 2016.

Hà Nội: Phê duyệt 166 chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp là công chức xã, viên chức, lãnh đạo cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh nghiệm là 166 người.

Giám đốc Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức Thành phố; hướng dẫn các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện việc tuyển dụng công chức theo Kế hoạch.

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức Thành phố tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp là công chức xã, viên chức, lãnh đạo cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh nghiệm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 30 ngày, UBND Thành phố ủy quyền cho Sở Nội vụ thông báo công khai về Kế hoạch tuyển dụng đã được UBND Thành phố phê duyệt, bao gồm: chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng đặc biệt, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký tuyển dụng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quy trình tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị xây dựng nội dung ôn tập, biên soạn tài liệu, chuẩn bị đề sát hạch và đáp án, báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch xem xét, quyết định, tổ chức ôn tập cho người dự tuyển. Công khai danh mục nội dung tài liệu ôn tập cho từng vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận công chức.

Các Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thông báo công khai, đúng thời gian, đầy đủ các nội dung tại trụ sở các Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã về: chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ theo quy định; thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập theo hướng dẫn của Hội đồng kiểm tra sát hạch.

Sau khi có kết quả tuyển dụng, phân công công tác người trúng tuyển theo đúng vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng, hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm vào ngạch công chức nộp về Sở Nội vụ theo hướng dẫn.

Hà Nội: Phê duyệt 166 chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển - Ảnh 2

TP Hà Nội tiếp nhận đơn đăng ký dự tuyển công chức của thủ khoa xuất sắc

(HNM) - Sở Nội vụ Hà Nội vừa có Thông báo số 2545/SNV-CCVC về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc TP Hà Nội năm 2016 đối với thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Bảo Hân