Hà Nội phát động thi đua hưởng ứng 'Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam'

Ngày 11-9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng 'Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' trên địa bàn thành phố năm 2018.

Nhằm nâng cao ý thức pháp luật; thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội thông qua các hình thức linh hoạt đa dạng, từ ngày 11-9 đến hết ngày 10-10-2018, Hà Nội phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXNCH Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật”.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Thi đua tổ chức triển khai chất lượng, hiệu quả các hoạt động xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật, trong đó, chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vấn đề nóng, phức tạp hoặc kéo dài và các nhiệm vụ khác gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh; đời sống ứng xử hàng ngày của người dân...

Đối tượng thi đua, về tập thể gồm có: UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, UBND cấp huyện; Tòa án nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thành viên của MTTQ Việt Nam Thành phố, cấp huyện, cấp xã; Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố; các tập thể nhỏ trực thuộc các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Về cá nhân gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại một trong các cơ quan, tổ chức quy định nêu trên. Hình thức khen thưởng: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ động đánh giá, xét khen thưởng theo thẩm quyền đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và việc hưởng ứng tham gia Ngày Pháp luật thời gian qua thuộc địa bàn, lĩnh vực, ngành mình quản lý.

Căn cứ kết quả thực hiện đợt thi đua, kết quả 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội; kết quả bình xét, đề nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Sở Tư pháp phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng thành phố) sẽ rà soát, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất đề đề nghị UBND tặng bằng khen. Lễ tổ chức tổng kết sẽ diễn ra vào dịp tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 (ngày 9-11-2018).

HP