Hà Nội phát động thi đua hoàn thành KT-XH năm 2014

Ngày 17/1, UBND TP Hà Nội tổ chức triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014).

Trao cờ thi đua cho các đơn vi đạt thành tích xuất sắc năm 2013

Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo cho biết: Năm 2014 còn nhiều khó khăn, trên cơ sở thực tiễn của TP và triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Đây là nghị quyết rất quan trọng để thảo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển, yêu cầu các cấp, các ngành bám sát và nghiêm túc thực hiện để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu của TP Hà Nội năm 2014 là tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn (phấn đấu đạt từ 8,5-9%). Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, lao động, việc làm.

Năm 2014, Hà Nội chọn là năm “Trật tự và văn minh đô thị”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường để thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; tăng cường trật tự an toàn giao thông đảm bảo đường thông, hè thoáng; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong đó, cần chú trọng các giải pháp trước tiên là tuyên truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân; đồng thời phát động phong trào thi đua, vừa duy trì thường xuyên, vừa tổ chức các đợt ra quân cao điểm; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị, thời gian xong trước ngày 25/1. Trong đó chọn ra những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Trước mắt, TP xác định các tuyến đường vành đai và đường xuyên tâm để tập trung lập lại trật tự đô thị, trật tự giao thông.

XC