Hà Nội phải chi 7 tỷ đồng mỗi ngày nếu phát khẩu trang cho học sinh

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nếu thành phố phát miễn phí khẩu trang cho học sinh đi học trở lại, mỗi ngày trung bình hết 2,2 triệu chiếc, chi phí khoảng 7 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nếu thành phố phát miễn phí khẩu trang cho học sinh đi học trở lại, mỗi ngày trung bình hết 2,2 triệu chiếc, chi phí khoảng 7 tỷ đồng./.

(Vnews/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-phai-chi-7-ty-dong-moi-ngay-neu-phat-khau-trang-cho-hoc-sinh/623132.vnp