Hà Nội: Phà nâng giá vé nhưng không đảm bảo an toàn

Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại thành phố Hà Nội ngày 15/4, Đoàn giám sát số 1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ rõ phà tăng giá vé nhưng vẫn không đảm bảo các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Làm việc với UBND thành phố Hà Nội, các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ rõ những bất cập trong đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa, trong đó có quy định về giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn.

Đoàn giám sát cũng đề nghị thành phố Hà Nội làm rõ những vướng mắc trong công tác quản lý trên nguyên tắc 1 việc do 1 cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục - Diệu Huyền - Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ha-noi-pha-nang-gia-ve-nhung-khong-dam-bao-an-toan-218589.htm