Hà Nội nghiên cứu lập hai thành phố trực thuộc

Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu hình thành hai thành phố trực thuộc Thủ đô, đó là thành phố phía Bắc và thành phố phía Tây.

Trong đó, thành phố phía Bắc bao gồm toàn bộ địa giới huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh; thành phố phía Tây bao gồm địa giới khu Hòa Lạc và Xuân Mai. Tổng diện tích hai thành phố là 884km2, trong đó đất đô thị lên tới 520km2.

Đến năm 2045, hai thành phố mới của Thủ đô có dân số khoảng 4,45 triệu người. Sau khi quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thành phố sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch và thực hiện ngay một số dự án, đề án quan trọng. Về phương án tổ chức không gian, nhiều ý kiến cho rằng, quy hoạch cần làm rõ trục động lực và trục không gian phát triển. Cùng với đó quy hoạch cần tạo không gian phát triển nhằm phát huy đầu tư công và dẫn dắt phát triển khối tư nhân. Đồng thời phải lượng hóa được không gian phát triển. Trong đó không chỉ là bài toán bất động sản, mà là các đô thị, khu công nghiệp mới các khu đô thị thông minh và các khu đô thị đại học

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-nghien-cuu-lap-hai-thanh-pho-truc-thuoc-222340.htm