Hà Nội nghiêm cấm lập khống hồ sơ, chứng từ thanh toán bảo hiểm y tế

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 5291/SYT-NVY về việc tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2022 gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi người bệnh có thẻ BHYT, quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí khám, chữa bệnh BHYT, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm việc đối chiếu thẻ BHYT (thẻ giấy, thẻ điện tử) và giấy tờ tùy thân của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh theo đúng quy định.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ha-noi-nghiem-cam-lap-khong-ho-so-chung-tu-thanh-toan-bao-hiem-y-te