Hà Nội nghiêm cấm lập khống hồ sơ, chứng từ thanh toán bảo hiểm y tế

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 5291/SYT-NVY về việc tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2022 gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ha-noi-nghiem-cam-lap-khong-ho-so-chung-tu-thanh-toan-bao-hiem-y-te-61215.htm