Hà Nội: Nắng nóng, nhiều người già, trẻ nhỏ đổ bệnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cái nắng đầu mùa lên tới gần 38oC khiến dân Hà Nội tìm nhiều cách trốn nắng. Những người làm việc văn phòng cũng hạn chế ra đường; các dịch vụ ăn, uống phục vụ đến văn phòng đắt khách

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=63432