HÀ NỘI: Nâng chất bữa ăn giữa ca cho người lao động

LĐLĐ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết 6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ quận đã tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Nổi bật, LĐLĐ quận đã chú trọng triển khai thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) giai đoạn 2013-2018", phổ biến Hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT góp phần xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp (DN). LĐLĐ quận đã đôn đốc, hướng dẫn 31 đơn vị tiến hành thương lượng TƯLĐTT, trong đó có 9 DN đã ký kết TƯLĐTT.

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 7C/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động" đến 100% Công đoàn cơ sở. Qua khảo sát, đã có 70% DN đưa nội dung tổ chức bữa ăn giữa ca trưa tại đơn vị và gần 30% hỗ trợ tiền ăn giữa ca... vào TƯLĐTT. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, các DN trên địa bàn quận không xảy ra ngộ độc tập thể.

D.Thảo