Hà Nội: Một đêm xảy ra 2 vụ gây thương tích

Hai vụ án đều xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ giữa những thanh niên tuổi teen.