Hà Nội mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển với các thành phố của Hoa Kỳ

Ngày 25/8, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, xác định nhiều nhiệm vụ.

Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trong đó, hai bên tập trung tổ chức các hoạt động mở rộng mối quan hệ hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên các lĩnh vực giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa, y tế, du lịch, quan hệ kết nghĩa giữa các thành phố của Hoa Kỳ với thành phố Hà Nội...

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội, các Chi hội thành viên, kết nạp thêm các chi hội mới; tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội lựa chọn một số thành phố của Hoa Kỳ để mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, kinh tế; giới thiệu với phía Hoa Kỳ về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Hà Nội và các thông tin mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội.

Hội tổ chức các hoạt động mở rộng mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa, y tế, du lịch, quan hệ kết nghĩa giữa các thành phố của Hoa Kỳ với thành phố Hà Nội...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hội đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau; đồng thời, duy trì quan hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ, các đối tác Mỹ trong việc phối hợp các tổ chức hoạt động, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị.

Hội mở rộng các quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Mỹ, tích cực giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch; quan tâm phát triển chi hội và hội viên ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau...

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội phải chịu tác động toàn diện, sâu rộng và lâu dài của đại dịch COVID-19, công tác đối ngoại nhân dân đặt ra những yêu cầu mới.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng, thành phố, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động, linh hoạt chuyển hướng, đặt trọng tâm vào việc duy trì liên hệ, kết nối hợp tác, hữu nghị bằng phương thức trực tuyến và hỗ trợ các đối tác phòng, chống COVID-19, trao đổi thông tin trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục....

Chi hội và Ban Chấp hành Hội đã khắc phục khó khăn, tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Hội Việt - Mỹ Trung ương, chủ động, đưa các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội tiếp tục đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào hoạt động đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, giữa Hà Nội và các thành phố của Hoa Kỳ.

Đại hội đã thông qua danh sách Ban Chấp hành khóa VI gồm 32 thành viên. Ông Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm được bầu là Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nguyễn Cúc/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ha-noi-mo-rong-quan-he-hop-tac-phat-trien-voi-cac-thanh-pho-cua-hoa-ky/256066.html