Hà Nội: Mở rộng đối tượng DN được bảo lãnh tín dụng khi đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại

(HNMO) – Một trong ba nhóm giải pháp hỗ trợ mà Hà Nội xây dựng nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp Thủ đô tăng sức cạnh tranh khi Việt Nam là thành viên của WTO là hỗ trợ về KHCN, với mục tiêu phấn đấu nâng tỷ lệ đổi mới công nghệ trong sản xuất của các DN lên trên 20% trong những năm tới.