Hà Nội luôn thực hiện tốt thông tin đối ngoại

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Báo cáo về kết quả thông tin đối ngoại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Trung ương về thông tin đối ngoại, Hà Nội đã kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Thành phố.

Hà Nội luôn thực hiện tốt thông tin đối ngoại - Ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai công tác này, trong đó có quy chế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn thành phố.

TP cũng tổ chức đào tạo tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan báo chí; tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại cho đội ngũ phóng viên, đồng thời chủ động và thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố đến cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô.

Cùng với đó, Hà Nội tập trung đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao, văn hóa, du lịch để thông qua đó quảng bá, tuyên truyền sinh động về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch thông qua việc chủ động chỉ đạo, định hướng thông tin, dư luận; đổi mới nội dung và hình thức thông tin, đảm bảo thông tin kịp thời, khách quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo TP Hà Nội kiến nghị Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương kịp thời phát hiện và nhân rộng những cách làm hay để trao đổi, học tập giữa các địa phương; xây dựng cơ chế phối hợp trao đổi thông tin hiệu quả giữa Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương với các địa phương.

Để nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đề nghị các địa phương quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, tuyên truyền đối ngoại ở địa phương.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động thông tin đối ngoại. Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài. Tận dụng tốt hơn nữa vai trò quan trọng của báo chí nước ngoài, các cơ quan đại diện của nước ngoài đóng trên địa bàn trong việc quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư ở địa phương.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo tình hình, tham mưu chỉ đạo định hướng đối với một số vấn đề quan trọng, phức tạp mới nảy sinh trên địa bàn.

Trần Vũ