Hà Nội lên kế hoạch tăng giá nước 3 năm liên tiếp

Để bù đắp cho các chi phí phát sinh từ lương, điện, chiều 10/9 liên ngành Hà Nội đã thông báo kế hoạch tăng giá nước trong 3 năm 2013 – 2015.

Theo lý giải của liên ngành Tài chính, Xây dựng, Lao động Thương binh –Xã hội, Cục Thuế Hà Nội thì mức giá nước hiện nay không đủ bù đắp giá thành sản xuất nước của Công ty Nước sạch Hà Nội.

Cụ thể các chi phí đầu vào như tiền lương, điện, rồi tỷ lệ trích bảo hiểm, kinh phí công đoàn cũng tăng. Bên cạnh đó mức thuế tài nguyên, các khoản chi phí bảo vệ môi trường, chi phí an toàn vệ sinh viên… không còn phù hợp.

Liên ngành cho biết đã thẩm định giá thành sản xuất và lưu thông nước sạch là trên 7.445 đồng/m3. Vì vậy việc điều chỉnh giá được đưa ra là “cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tế”.

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng từ tháng 10 tới

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá nước được xây dựng với mục đích đảm bảo giá nước được điều chỉnh từng bước, không thay đổi đột ngột hoặc quá lớn làm ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người dân.

Trên cơ sở tính toán, Bà Vương Thị Thu Hằng- Trưởng ban Giá (Sở Tài chính) cho biết, giá thành sản xuất và lưu thông nước năm 2014 là trên 7.900 đồng/m3, năm 2015 là 8200 đồng/m3.

Qua đó mức tăng giá nước cụ thể, từ 10/2013, nước sinh hoạt tăng từ 4.000 lên 4.797 đồng/m3 với mức 10 m3 đầu tiên, trên 30 khối sẽ tăng từ 9.400 lên trên 12 nghìn đồng/m3. Đối với nước kinh doanh dịch vụ sẽ tăng từ 12.000 lên 16.000 đồng/m3; sang năm 2014 mức giá tiếp tục được điều chỉnh, và đến năm 2015 giá nước sẽ tăng lên 18 nghìn đồng mỗi m3 đối với nước sinh hoạt.

Liên ngành tính toán, với mức tiêu thụ bình quân 16,9 m3/tháng/hộ, thì tiền nước mỗi hộ gia đình 80.000 đồng/ tháng, chiếm tỷ trọng 0,94% so với mức thu nhập bình quân một hộ năm 2010. Liên ngành đánh giá, mức điều chỉnh như vậy sẽ “không ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người dân”.

Tương tự đối với DN, tiền nước cũng được xếp vào hàng rất nhỏ so với doanh thu, nên “không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN”.

Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội Nguyễn Như Hải cho biết, nếu được HĐND thành phố thông qua, Công ty Nước sạch Hà Nội dự kiến bắt đầu tăng giá nước từ ngày 1/10/2013. Các năm tiếp theo cũng lấy ngày 1/10 làm mốc để điều chỉnh theo dự kiến.

Thành Nam