Hà Nội lên kế hoạch đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn

  Tạp chí Mekong Asean
  15 liên quanGốcHà Nội

  Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2045, công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo đó Hà Nội sẽ trở thành thành phố kết nối toàn cầu, hiện đại và sáng tạo, ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực.

  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững và phát triển thương hiệu Thủ đô ngàn năm văn hiến, “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố.

  Đến năm 2030, công nghiệp văn hóa Thủ đô cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; trở thành “Thành phố sáng tạo” có sức ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á. Doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa tăng dần theo từng năm, đóng góp khoảng 8% GRDP của thành phố.

  Đến năm 2045, công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện; là tiền đề để xây dựng Hà Nội có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc, hài hòa và bền vững; trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, văn minh, hiện đại và sáng tạo, ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực; đóng góp khoảng 10% GRDP của thành phố.

  Phát triển công nghiệp văn hóa bằng nhiều hình thức

  Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố sẽ tập trung vào phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, tiềm năng gồm du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thiết kế, ẩm thực, phần mềm và trò chơi giải trí. Đồng thời quan tâm phát triển các ngành quảng cáo, kiến trúc, điện ảnh, truyền hình và phát thanh, xuất bản, thời trang...

  Thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa.

  Nghiên cứu đề xuất cơ chế cải cách quy trình thủ tục đầu tư nhằm thu hút được các nhà đầu tư trong nước, quốc tế có uy tín, thương hiệu, tiềm lực triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ sở vật chất, công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ hợp vui chơi giải trí và thể thao có quy mô, tiêu chuẩn quốc tế phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.

  UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động thực hiện hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực, chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, khuyến khích đổi mới công nghệ, sáng tạo các lĩnh vực công nghiệp văn hóa có tiềm năng và lợi thế tại địa phương.

  Làng lụa Vạn Phúc Hà Đông. Ảnh: Sơn Quách.

  Làng lụa Vạn Phúc Hà Đông. Ảnh: Sơn Quách.

  Bên cạnh đó, Hà Nội triển khai một số dự án, đề án quy hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa. Ngoài ra, thành phố mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, triển khai các sáng kiến của Hà Nội đã cam kết với UNESCO khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo.

  Thảo Linh

  Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ha-noi-len-ke-hoach-dua-cong-nghiep-van-hoa-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-post10037.html