Hà Nội làm gì để nâng cao hiệu quả đầu tư?

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Năm 2009, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung cả nước, trong khi theo dự báo, kinh tế trong nước và thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn. Để giữ được đà tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, thành phố Hà Nội cần tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137711&sub=55&top=38