Hà Nội lại thực hiện cắt tỉa cây cỏ sau 3 tháng tạm dừng

Bắt đầu từ tháng 10 này, thành phố Hà Nội sẽ triển khai lại việc cắt cỏ, tỉa cây theo yêu cầu mới, việc cắt tỉa sẽ được chuyển sang cơ giới hóa thay vì thủ công như hiện tại.

Việc cắt cỏ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội bị tạm dừng từ 1/7 khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rà soát và nhận thấy khoản chi cho việc này rất lớn và lãng phí.

Tuy nhiên từ sáng qua, ngày 9/10, nhiều nhóm công nhân bắt đầu cắt cỏ, tỉa cây trên một số tuyến đường tại thành phố Hà Nội sau thời gian tạm dừng.

Ba tháng Hà Nội dừng cắt cỏ, tỉa hoa, ở nhiều tuyến phố cỏ, hoa mọc um tùm, bò lan trên vỉa hè, có đoạn tràn xuống lòng đường. Ngày 9/10, những cây cỏ um tùm cao quá đầu người đã bắt đầu được dọn sạch vào dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô 10/10.

Cũng từ tháng 10 này, thành phố sẽ triển khai lại việc cắt cỏ, tỉa cây theo yêu cầu mới, việc cắt tỉa sẽ được chuyển sang cơ giới hóa thay vì thủ công như hiện tại.

Thành phố sẽ tiếp tục duy tu, duy trì cây xanh làm đẹp thành phố, trồng cây xanh nhiều hơn, thiết kế dải phân cách giữa gồm 4 tầng cây "một tầng cây xanh và 3 tầng cây hoa."

Sau thời gian tạm dừng vì chi phí bất hợp lý, việc cắt cỏ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tiếp tục cắt tỉa và hoàn thành trước ngày 20/10, góp phần tạo lại mỹ quan cho Thủ đô nghìn năm văn hiến./.