Hà Nội: Kỷ luật nhiều thanh tra xây dựng

Sở Xây dựng Hà Nội kỷ luật, buộc thôi việc hàng loạt cán bộ, công chức, lao động có vi phạm: buông lỏng, bao che và tiếp tay cho vi phạm trật tự xây dựng.

Theo VTC