Hà Nội kiện toàn tổ chức thanh tra xây dựng cơ sở

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đến nay, Hà Nội đã kiện toàn tổ chức thanh tra xây dựng quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Điều này thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại trật tự xây dựng. Tuy nhiên, để lực lượng này hoạt động hiệu quả, cần có những điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121615&sub=127&top=39