Hà Nội kiên quyết dừng sử dụng cần trục không an toàn

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Lao động kiên quyết dừng, không cho phép đưa vào vận hành sử dụng những cần trục đã quá niên hạn sử dụng, hệ số an toàn không bảo đảm.

Để khắc phục nguyên nhân, hiện tượng và kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót kỹ thuật trong quá trình vận hành cần trục tháp trong thi công xây dựng, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ và đột xuất thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp của các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn đang hoạt động trên địa bàn TP; phát hiện và kiên quyết dừng, không cho phép đưa vào vận hành sử dụng những cần trục đã quá niên hạn sử dụng, hệ số an toàn không bảo đảm.

Sở Lao động chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn khi sử dụng, vận hành cần trục tháp của các nhà thầu thi công, chủ sở hữu cần trục tháp...