Hà Nội kiên quyết cấm doanh nghiệp mở văn phòng trong chung cư

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố không thực hiện việc đăng ký đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư.

Hà Nội kiên quyết cấm doanh nghiệp mở văn phòng trong chung cư - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, thực hiện quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2015) thì một trong các hành vi bị cấm là sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

Theo quy định tại khoản 7, Điều 80, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20.10.2015 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10.12.2015) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở về xử lý chuyển tiếp đối với việc phát triển và quản lý nhà ở: Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Để đảm bảo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tuân thủ, thực hiện đúng quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn TP.Hà Nội không thực hiện việc đăng ký đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư.

Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức đã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư phải thực hiện đăng ký thay đổi trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư theo thủ tục quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp theo thẩm quyền.

Cơ quan quản lý lập luận, việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở sang văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh là trái với mục đích sử dụng, không đảm bảo an toàn. Mỗi công trình đều được thiết kế theo chức năng riêng và người sử dụng phải tuân thủ theo tiêu chuẩn thiết kế. Tải trọng thiết kế, tiêu chuẩn cấp điện, nước của chung cư ít hơn của văn phòng, nếu sử dụng quá tải sẽ dẫn đến trường hợp cháy, nổ, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.

Có quan điểm ngược lại, trong kiến nghị năm ngoái Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA), ông Lê Hoàng Châu cho rằng, việc cấm sử dụng căn hộ chung cư vào các mục đích không phải để ở khá phổ biến tại các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ là một nước đang phát triển, thu nhập còn thấp, rất nhiều người khởi nghiệp từ việc thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động ngay tại căn hộ của họ.

Hơn nữa, theo ông Châu, hiện nay đã có loại hình cao ốc “căn hộ - văn phòng” (officetel) cũng với chức năng vừa ở, vừa làm việc khá phổ biến tại nhiều đô thị. Trên thực tế nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp tại các căn hộ chung cư. Do đó, ông Châu cho rằng quy định này cần cởi mở hơn với doanh nghiệp nhỏ và vừa để phù hợp với thực tế.

Hoàng Long