Hà Nội kiểm tra an toàn hóa chất tại 37 doanh nghiệp

Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Hà Nội vừa kiểm tra về hồ sơ pháp lý hoạt động và việc đáp ứng các điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất của 37 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo tin từ Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra 37 doanh nghiệp trên địa bàn về tình hình đáp ứng các điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất.

Hà Nội kiểm tra an toàn hóa chất tại 37 doanh nghiệp - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Thực hiện Quyết định số 462/QĐ-BCT ngày 09/6/2016 của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội về việc kiểm tra an toàn hóa chất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội sau khi được cấp GCN đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, trong Quý II và Quý III năm 2016, Đoàn kiểm tra của Sở đã tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch được phê duyệt.

Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 37 doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp . Theo đó, 37/37 doanh nghiệp vẫn đang hoạt động bình thường, trong đó 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH JCU) đã chuyển địa điểm sản xuất, kinh doanh sang địa bàn tỉnh Hà Nam từ tháng 6/2015 nên Đoàn không tiến hành kiểm tra.

Đoàn công tác đã kiểm tra về hồ sơ pháp lý hoạt động và việc đáp ứng các điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất. Kết quả, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 01 doanh nghiệp với mức tiền là 10 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội chỉ đạo tiếp tục rà soát để cấp lại GCN đủ điều kiện cho các doanh nghiệp có GCN đã hết hiệu lực, thực hiện việc đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất của người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất.

Hòa Lộc