Hà Nội : Không để dịch bệnh mùa hè bùng phát

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh mùa hè, tiêu chảy cấp nguy hiểm năm 2009.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/205772