Hà Nội không đào tạo công chức dân lập, tại chức?

(NDHMoney) UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định đào tạo thí điểm 500 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn với đầu vào là sinh viên đại học chính quy các trường công lập.

Theo đó, học viên phải là công dân Việt Nam, có hộ khẩu Hà Nội, là sinh viên tốt nghiệp các trường ĐH, học viện công lập, hệ chính quy loại khá trở lên, có nguyên vọng trở thành công chức nhà nước của thành phố.

Ngoài ra, Học viên phải có trình độ ngoại ngữ B trở lên một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; trình độ tin học văn phòng; tuổi đời tính đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 27 tuổi đối với người tốt nghiệp đại học, không quá 30 tuổi đối với người có trình độ thạc sĩ, không quá 35 tuổi đối với người có trình độ tiến sĩ.

Quyết định đào tạo thí điểm 500 công chức nói trên nêu rõ đối tượng là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện công lập, hệ chính quy loại khá trở lên

Trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thì phải có bằng tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy loại giỏi, đúng ngành đào tạo công chức nguồn hoặc bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành được đào tạo ở bậc đại học công lập hệ chính quy, phù hợp với chỉ tiêu đào tạo công chức nguồn.

Nếu là người dân tộc có hộ khẩu thường trú tại xã miền núi của thành phố Hà Nội, đăng ký về làm việc tại xã phải có bằng tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy loại trung bình khá trở lên đúng ngành, chuyên ngành đào tạo công chức nguồn.

Được biết, đào tạo thí điểm 500 công chức là một phần trong Đề án thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn giai đoạn 2012-2015 của TP.Hà Nội, để thay thế những công chức về hưu. Chỉ tiêu đào tạo cụ thể theo 5 chức danh, gồm: 98 chỉ tiêu văn phòng - thống kê; 146 chỉ tiêu tư pháp - hộ tịch; 85 chỉ tiêu địa chính - xây dựng; 137 chỉ tiêu văn hóa - xã hội; 34 chỉ tiêu tài chính - kế toán.