Hà Nội: Hướng dẫn tổ chức hội nghị người lao động năm 2020

UBND TP Hà Nội và LĐLĐ TP vừa có văn bản hướng dẫn việc chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2020.

UBND và LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp (DN), tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng từ 10 NLĐ trở lên làm việc theo hợp đồng lao động phối hợp với Công đoàn (CĐ) cơ sở tại nơi có CĐ cơ sở hoặc CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (tại nơi chưa có CĐ cơ sở) tổ chức hội nghị NLĐ đúng quy định.

Tại hội nghị NLĐ, các bên phải tập trung thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc. Căn cứ vào số lượng NLĐ và điều kiện sản xuất kinh doanh, DN sẽ thống nhất với CĐ để quyết định thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể NLĐ trong DN hoặc đại biểu.

Hội nghị người lao động Công ty TNHH AIKAWA Việt Nam năm 2019

UBND TP và LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu các DN tập trung hoàn thành việc tổ chức hội nghị NLĐ năm 2020 trước ngày 30-6-2020.

Tin-ảnh: D.Thảo

Nguồn Người Lao Động : http://nld.com.vn/cong-doan/ha-noi-huong-dan-to-chuc-hoi-nghi-nguoi-lao-dong-nam-2020-20191108210 059535.htm