Hà Nội: Hơn 70 tỷ đồng chăm lo Tết cho Đoàn viên Công đoàn

'Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết' là phương châm chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được phổ biến tới các cấp công đoàn. Vào thời điểm chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão, với nhiều cách thức khác nhau, có những công đoàn cơ sở đã sớm mang không khí xuân đến với công nhân của mình.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ha-noi-hon-70-ty-dong-cham-lo-tet-cho-doan-vien-cong-doan-149195.htm