Hà Nội hoàn thành rà soát 475 thủ tục hành chính

Ảnh minh họa.

Hà Nội hoàn thành rà soát 475 thủ tục hành chính - Ảnh 1

Tại buổi giao ban báo chí, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Sở Tư pháp) cho biết: Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, thành phố đã có phương án đơn giản hóa đối với 183 thủ tục hành chính, trong đó có 25 thủ tục hành chính giảm phần hồ sơ và thời gian giải quyết, 158 thủ tục hành chính giảm thời giải quyết so với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 14 quyết định công bố thủ tục hành chính và 100% các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh, Hà Nội thực hiện đăng ký thành lập mới doanh nghiệp qua mạng trong 2 ngày (giảm 1 ngày so với Luật Doanh nghiệp). Đồng thời, tiếp tục triển khai và đa dạng hóa hình thức tiếp nhận kết quả thủ tục hành chính các lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, đầu tư xây dựng, cung cấp thông tin về tình trạng giải quyết hồ sơ thông qua tin nhắn SMS hoặc tra cứu trực tuyến trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với lĩnh vực thuế, tính đến ngày 31-5 đã có 119.160 doanh nghiệp tổ chức đã kê khai qua mạng, chiếm 96,42% số doanh nghiệp tổ chức phải kê khai qua mạng.

Trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, điện năng thành phố đang xây dựng quy trình cấp phép xây dựng theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết (thủ tục cấp sở, cấp hiện chỉ thực hiện trong thời gian 10 ngày làm việc, giảm hơn so với quy định trên 10 ngày); giảm thời gian tiếp cận điện cho doanh nghiêp (còn 21 ngày đối với đường điện trên không và 26 ngày đối đường điện trung áp cáp ngầm); Thành phố đã công bố thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch thỏa thuận đia điểm quy hoạch, theo đó thời gian giả quyết là 10 ngày (giảm từ 10 ngày đến 20 ngày so với trước đây).

Đỗ Hòa