Hà Nội hoàn thành khảo sát lắp camera giám sát trước 31/3

UBND Thành phố yêu cầu trước 31/3/2024, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hoàn thành việc tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai camera giám sát, báo cáo kết quả khảo sát làm cơ sở xây dựng vị trí chung, tổng thể hệ thống camera.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai hệ thống camera giám sát, xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của Thành phố. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo trước ngày 31/3/2024.

Kế hoạch nhằm đánh giá tổng thể thực trạng triển khai, quản lý, sử dụng hệ thống camera để đưa ra được vị trí chung, tổng thể, thống nhất về mặt kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, kết nối liên thông nâng cao hiệu quả đầu tư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, làm cơ sở xây dựng đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung của Thành phố, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng lắp, lãng phí.

Hà Nội hoàn thành khảo sát lắp camera giám sát trước 31/3

UBND Thành phố yêu cầu trước 31/3/2024, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hoàn thành việc tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai camera giám sát, báo cáo kết quả khảo sát làm cơ sở xây dựng vị trí chung, tổng thể hệ thống camera.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu triển khai hệ thống camera giám sát, xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của Thành phố.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-hoan-thanh-khao-sat-lap-camera-giam-sat-truoc-31-3-222219.htm