Hà Nội hoàn thành gieo cấy lúa xuân

Nhằm triển khai vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ khâu cấp nước đến gieo cấy vụ Xuân. Đến thời điểm này, Hà Nội cơ bản cấy xong diện tích lúa xuân, những diện tích thiếu nước sẽ được chuyển sang trồng cây màu cho phù hợp.

Vụ xuân năm nay, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai gieo cấy 239 ha lúa xuân, là xã cuối nguồn nước lấy từ hệ thống hồ Đồng Mô. Để kịp khung thời vụ, xã đã huy động tổng lực bà con xuống đồng với phương châm “Có nước đến đâu, làm đất, gieo cấy ngay đến đó, đảm bảo tiến độ gieo cấy lúa Xuân 2024 theo đúng khung thời vụ”. Những diện tích khó khăn nguồn nước, xã huy động máy bơm dã chiến đảm bảo đủ nước cấy lúa xuân. Năm nay, huyện Quốc Oai gieo cấy trên 3.400 ha lúa xuân, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao và cơ bản cấy xong 90% diện tích.

Ông Tạ Đức Tâm, Giám đốc HTX thôn Yên Hội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai cho biết: "Vì xã chúng tôi nằm ở cuối nguồn nên nước về chậm. Phòng Kinh tế đã thúc giục các trạm bơm để đảm bảo lượng nước cho bà con sản xuất, gieo trồng."

Xã huy động máy bơm dã chiến đảm bảo đủ nước cấy lúa xuân.

Xã huy động máy bơm dã chiến đảm bảo đủ nước cấy lúa xuân.

Vụ Xuân năm 2024, Thành phố phấn đấu gieo trồng trên 100.000 ha. Trong đó diện tích lúa trên 79.000 ha, còn lại là rau màu các loại. Qua kiểm tra tại các huyện ngoại thành Hà Nội cho thấy, đến nay toàn Thành phố đã gieo cấy được 90% diện tích, về cơ bản đủ nguồn nước cho gieo trồng, những diện tích khó khăn về nước sẽ được các địa phương chuyển sang trồng màu cho phù hợp.

Huy động đồng bộ các biện pháp cho vụ xuân năm 2024, cùng với thời tiết khởi đầu thuận lợi, tin tưởng rằng vụ Xuân năm nay sẽ giành thắng lợi cả về năng suất và chất lượng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-hoan-thanh-gieo-cay-lua-xuan-222104.htm