Hà Nội hỗ trợ đầu ra cho nông sản Ninh Bình

Ngày 9/11, Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội đã làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình đánh giá, trao đổi việc thực hiện chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho TP Hà Nội.

Hà Nội hỗ trợ đầu ra cho nông sản Ninh Bình - Ảnh 1

Tỉnh Ninh Bình là một trong những địa phương có tiềm năng lớn phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo đánh giá của Sở NN&PTNT Ninh Bình, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp của tỉnh đạt bình quân 2%/năm, giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 8.000 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt trên 500.000 tấn. Giá trị sản xuất bình quân 1ha đất canh tác nông nghiệp đạt trên 90 triệu đồng/năm. Trong cơ cấu sản xuất, trồng trọt chiếm tỷ lệ trên 60% với diện tích trồng cây hàng năm trên 110.000ha. Bước đầu trên địa bàn tỉnh đã hình thành được một số mô hình sản xuất theo vùng chuyên canh, tập trung, hiệu quả cao như lúa Yên Khánh, Nho Quan; rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, dứa (Nho Quan)…