Hà Nội giới thiệu sách giáo khoa mới của lớp 9

Trong ngày 24 và 25-2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì, phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 9 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm học 2024-2025 là năm học thứ tư Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở cấp THCS, nhưng với học sinh lớp 9 là năm đầu tiên. Hiện tại, học sinh lớp 9 trên cả nước học sách giáo khoa thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 gồm 48 đầu sách, được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, làm căn cứ để các nhà trường lựa chọn, đưa vào giảng dạy tại đơn vị mình từ năm học 2024-2025. Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 9 của Hà Nội hiểu rõ hơn về quan điểm biên soạn, nội dung kiến thức, phương pháp trong từng bản sách, bộ sách của các môn học.

Cán bộ, giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa mới của lớp 9

Cán bộ, giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa mới của lớp 9

Tại hội nghị, ông Phạm Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý những nội dung, nguyên tắc cơ bản trong việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 9, trong đó lưu ý điểm mới được áp dụng từ năm học 2024-2025 là các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành. Theo đó, giáo viên được trao quyền bỏ phiếu lựa chọn sách trên cơ sở nghiên cứu, nhận xét đánh giá các sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Hiệu trưởng nhà trường được trao quyền thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào giảng dạy ở đơn vị mình. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị, các nhà trường tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đúng quy định và bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, vì quyền lợi học sinh, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy, học của nhà trường.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-gioi-thieu-sach-giao-khoa-moi-cua-lop-9-post567990.antd