Hà Nội giao UBND cấp huyện toàn quyền quản lý, cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke từ 29/2

Từ ngày 29/2/2024, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND, UBND cấp huyện được phân cấp thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý.

Một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) bị cháy vào năm 2023.

Một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) bị cháy vào năm 2023.

UBND Thành phố giao các sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Du lịch, Tài chính; Công an Thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/02/2024 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND Thành phố.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, thêm 2 thi thể, 40 người đang cấp cứu

K.Dương

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ha-noi-giao-ubnd-cap-huyen-toan-quyen-quan-ly-cap-giay-phep-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-tu-29-2-172240223105250922.htm