Hà Nội: Giám sát 641 dự án phát hiện 100 dự án vi phạm

NDĐT – Trong một năm qua, các Ban giám sát đầu tư cộng đồng của Hà Nội đã giám sát tổng cộng 641 dự án đầu tư trên địa bàn, và phát hiện 100 dự án vi phạm.