Hà Nội giảm 15,4% số vụ phạm pháp hình sự

    Gốc

    Sáng nay (9/6/2008), tại hội trường lớn, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2008.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/6/92848.cand