Hà Nội: Giá nước sinh hoạt có thể tới 8.000 đồng/m3?

Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội vừa trình UBND thành phố một đề án điều chỉnh giá nước sạch. Theo đề án, 16m3 nước sinh hoạt đầu tiên có giá thành 3.400đ/m3; từ trên 16m3 - 20m3 là 4.000đ/m3; trên 20m3 - 35m3 là 5.500đ/m3; trên 35m3 là 8.000đ/m3.