Hà Nội: Gần 21 tỷ đồng cải tạo chiếu sáng học đường

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 24-4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo (XHHGD) Thủ đô đến năm 2010 và chương trình kiên cố hóa, hiện đại hóa trường, lớp học của thành phố (TP).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/166131