Hà Nội: Gần 1/4 doanh nghiệp không có kế hoạch đầu tư cho năm 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, gần một nửa số doanh nghiệp ở Hà Nội hạn chế sản xuất, kinh doanh và gần 1/4 doanh nghiệp không có kế hoạch cho năm mới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=114762