Hà Nội: Duyệt quy hoạch sử dụng đất quận Hà Đông đến 2020

BizLIVE - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quận Hà Đông đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011-2015).

Ảnh minh họa

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất quận Hà Đông đến 2020 có 10,42% đất nông nghiệp (503,51ha); 88,96% đất phi nông nghiệp (4.299,81ha); 37,71% đất phát triển hạ tầng (1.621,30ha) và 0,63% đất chưa sử dụng.

UBND quận Hà Đông chịu trách nhiệm tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

UBND thành phố giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường trách nhiệm kiểm tra định kỳ việc thực hiện quy hoạch và báo cáo lên UBND thành phố kết quả đến ngày 31/12 hàng năm.