Hà Nội duyệt quy hoạch khu di dân tái định cư hơn 34ha tại Đông Anh

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di dân tái định cư giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo khu di tích Cổ Loa.

Hà Nội duyệt quy hoạch khu di dân tái định cư hơn 34ha tại Đông Anh - Ảnh 1

Theo quy hoạch , khu di dân tái định cư này nằm trên địa bàn các xã Uy Nỗ và Cổ Loa, huyện Đông Anh với diện tích nghiên cứu chi tiết khoảng 342.446m2 (hơn 34,2ha); dân số dự kiến khoảng 2.935 người.

Khu đất lập quy hoạch được phân chia thành các lô đất quy hoạch, bao gồm các chức năng sử dụng đất chính sau: Đất công cộng thành phố có tổng diện tích khoảng 38.196m2, bao gồm các công trình dịch vụ thương mại như trung tâm thương mại, nhà hàng ăn uống, khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, rạp chiếu phim...; Đất công cộng đơn vị ở có tổng diện tích đất khoảng 8.894m2, bao gồm các công trình trạm y tế, điểm sinh hoạt văn hóa; công trình thương mại, dịch vụ, chợ...; Đất trường học;

Riêng đất nhóm nhà ở phân chia toàn khu thành 3 nhóm nhà ở, bố trí đầy đủ các công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhóm ở như vườn hoa, sân chơi và bãi đỗ xe. Đất xây dựng nhà ở gồm 32 lô có tổng diện tích đất khoảng 68.671m2; Bãi đỗ xe có tổng diện tích đất khoảng 6.738m2. Đồng thời trong các công trình công cộng, dịch vụ phải bố trí diện tích dành cho bãi đỗ xe phục vụ bản thân công trình; Đất hạ tầng kỹ thuật có diện tích khoảng 1.705m2.

UBND Thành phố Hà Nội giao Giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di dân tái định cư giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo khu di tích Cổ Loa phù hợp nội dung quyết định này; Chủ trì phối hợp với UBND huyện Đông Anh; UBND các xã Uy Nỗ, Cổ Loa tổ chức công bố công khai nội dung Đồ án Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định.

Giao Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Chủ tịch UBND các xã Uy Nỗ, Cổ Loa và Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, quản lý, giám sát việc xây dựng đồng bộ về quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Hoàng Hà