Hà Nội: Dừng cấp phép karaoke, thanh kiểm tra biển quảng cáo

Các bảng hiệu, hộp đèn lớn quảng cáo thường được làm từ vật liệu dễ cháy nổ, bao kín cả khu vực kinh doanh nên khi xảy ra sự cố, hậu quả về người và tài sản thường rất nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, liên tiếp những vụ hỏa hoạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đã xảy ra tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều vụ nguyên nhân gây cháy xuất phát từ bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo.

Từ ngày 5/11, cùng với việc tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, ngành văn hóa Hà Nội cũng thực hiện kiểm tra việc đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo của các cơ sở kinh doanh./.