Hà Nội dự kiến chi hơn 26.000 tỷ đồng cho hoạt động phòng cháy chữa cháy

Hà Nội dự kiến chi hơn 26.000 tỷ đồng để thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo công tác PCCC trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố xem xét, thông qua “Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CHCN) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

 Hiện trường một vụ cháy xảy ra gần đây tại Hà Nội khiến nhiều người thương vong

Hiện trường một vụ cháy xảy ra gần đây tại Hà Nội khiến nhiều người thương vong

Theo nội dung Tờ trình, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCCC và CNCH của Thành phố vẫn còn một số hạn chế, tình hình cháy, nổ tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người xảy ra tại nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và một số loại hình cơ sở khác trong khu dân cư. Tiến độ xử lý đối với các công trình vi phạm PCCC còn chậm do gặp nhiều bất cập, vướng mắc, quy hoạch và xây dựng hệ thống cơ sở của hệ lực lượng Cảnh sát 4 PCCC và CNCH còn chưa phù hợp với mô hình, quy định mới, quân số, biên chế, trang thiết bị, phương tiện còn thiếu, nhất là phương tiện hiện đại để đáp ứng được yêu cầu công tác thường trực chữa cháy, CNCH, điều kiện sân bãi tập luyện chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhận thức, ý thức của một bộ phận cá nhân, hộ gia đình, cơ sở trong công tác PCCC và CNCH còn hạn chế. Vai trò, năng lực trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp (nhất là cấp xã) chưa đáp ứng được yêu cầu;...

Do đó, đề án được xây dựng và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm từng bước tháo gỡ, giải quyết những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc, đảm bảo khai thác tối đa nguồn lực để nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Do đó, đề án đưa ra dự báo tình hình và 5 nhóm giải pháp với 13 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Nhóm giải pháp thứ nhất: Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, địa phương từ cấp thành phố đến cấp cơ sở trong công tác PCCC và CNCH.

Nhóm giải pháp thứ hai: Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan PCCC và CNCH.

Nhóm giải pháp thứ ba: Xây dựng và phát triển toàn diện hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, với 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Nhóm giải pháp thứ bốn: Đầu tư phát triển hạ tầng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, với 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Bên cạnh 5 nhóm giải pháp với 13 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nêu trên; dự thảo Đề án cũng đề ra 5 nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên.

UBND TP Hà Nội cho biết, đề án được thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn năm 2026 – 2030.

Dự kiến sơ bộ khái toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đề án khoảng 26.341,45 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp thành phố khoảng 13.852,67 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện khoảng 12.488,78 tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ nay đến hết năm 2025) sơ bộ kinh phí dự kiến khoảng 10.620,35 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030) sơ bộ dự kiến kinh phí khoảng 15.721,1 tỷ đồng.

Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào từng giai đoạn, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chủ động lập dự án, gói dự án và dự toán kinh phí. Đồng thời, đề xuất nguồn ngân sách đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và đảm bảo theo quy định.

Dự kiến, đề án trên sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội được tổ chức từ ngày 1/7- 5/7/2024.

Minh Chí

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-du-kien-chi-hon-26000-ty-dong-cho-hoat-dong-phong-chay-chua-chay-post299985.html