Hà Nội dự kiến chi 43.000 tỷ đồng (VND) đầu tư 'xe buýt xanh'

Hà Nội đặt mục tiêu 'xe xanh' cho giao thông công cộng, giai đoạn 2026-2030 có 50% xe buýt điện và 50% xe buýt LNG/CNG khí thiên nhiên nén với nguồn lực tài chính 43.000 tỷ đồng (VND).

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-du-kien-chi-43000-ty-dong-vnd-dau-tu-xe-buyt-xanh-post580797.antd