Hà Nội đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 412/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất.

Hà Nội đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao - Ảnh 1

Theo đó, dự án trên được UBND tỉnh Hòa Bình cho phép triển khai thực hiện từ trước khi hợp nhất 3 xã của tỉnh Hòa Bình vào huyện Thạch Thất, nay chủ đầu tư xin tiếp tục triển khai thực hiện. UBND thành phố thống nhất về chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án đối với khu vực nhà lưu trú.

Do phạm vi dự án đề xuất bao gồm cả đất rừng do đồng bào dân tộc đang quản lý, sử dụng và đất quốc phòng. Để có cơ sở xem xét, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Công ty cổ phần Du lịch KOVA tổng hợp đầy đủ (những công việc nhà đầu tư đã làm, cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện, việc để thất lạc hồ sơ dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt; văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình); rà soát lại phạm vi ranh giới đất thực hiện dự án đảm bảo giữ ổn định diện tích đất rừng do các hộ đồng bào dân tộc đang quản lý, sử dụng; báo cáo rõ các nội dung trong quá trình nghiên cứu dự án…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tham mưu dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy về chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án, trong đó xin ý kiến về việc dự án đã được các cơ quan chức năng hướng dẫn về sử dụng đất sản xuất, về chính sách sử dụng đất đối với đồng bào dân tộc, về khu vực phòng thủ…

PV