Hà Nội đón khoảng 90.000 lượt khách quốc tế

Báo cáo của các công ty lữ hành trên địa bàn thành phố: Trong tháng 6.2010, khách quốc tế đến Hà Nội khoảng 90.000 lượt, giảm 3,2% so với tháng 5. Khách nội địa đến Hà Nội không giảm nhiều so với tháng trước.

Khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài tăng 10 – 20%. Doanh thu khách sạn lữ hành giảm 2,4% so với tháng 5 và tăng 28,3% so với cùng kỳ (do yếu tố tăng giá). Như vậy, 6 tháng đầu năm 2010, Hà Nội đón khoảng 575.000 lượt khách quốc tế (tăng 12% so với cùng kỳ) và gần 4.000.000 lượt khách nội địa (tăng 13,5%). Khách quốc tế đến từ một số nước tăng trở lại như: Trung Quốc (tăng 32%), Canada (tăng 11,2%), Nhật Bản (tăng 18,8%), Singapore (tăng 6,6%). Tuy nhiên, một số thị trường truyền thống, lượng khách đến Hà Nội lại giảm như: Mỹ (giảm 59,7%), Australia (giảm 49,7%), Đức (28,9%), Pháp (giảm 10,7%)...