Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết lô đất H2CC2 tại Tây Hồ Tây

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 3186/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất H2CC2.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thành phố Hà Nội cho biết, mục tiêu của việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa các chức năng sử dụng đất phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 được duyệt: Đất công cộng thành phố, khu vực và đất cây xanh cách ly (hành lang bảo vệ giếng nước thô).

Lô đất ký hiệu H2CC2 thuộc Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (Giai đoạn 1) phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp tuyến đường hiện trạng có mặt cắt ngang 40m; phía Đông giáp tuyến đường hiện trạng có mặt cắt ngang 15m; phía Nam giáp tuyến đường hiện trạng có mặt cắt ngang 15m; phía Tây giáp lô đất cây xanh ký hiệu H2CX1. Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 3.984m2.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại lô đất H2CC2 để phân định các chức năng sử dụng đất phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 (gồm chức năng đất công cộng thành phố, khu vực và đất cây xanh cách ly (hành lang bảo vệ giếng nước thô); bố cục lại mặt bằng các công trình trên lô đất H2CC2 theo hướng đơn giản, hiện đại, giữ nguyên số tầng cao công trình nổi (16 tầng) trên nguyên tắc không làm thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (diện tích lô đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…) theo Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 được duyệt và các quyết định về chuyển nhượng dự án, đất đai đã được UBND Thành phố chấp thuận.

Theo Quyết định này, UBND Thành phố Hà Nội giao cho nhiều Sở, ngành liên quan như: Quy hoạch - Kiến trúc; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính và UBND quận Bắc Từ Liêm… phối hợp, thực hiện đúng theo nội dung điều chỉnh.

Đặc biệt, tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm trật tự xây dựng (nếu có) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Thu Quỳnh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chi-tiet-lo-dat-h2cc2-tai-tay-ho-tay-378015.html