Hà Nội diễn tập ứng phó sự cố phóng xạ hở

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 15-11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức diễn tập ứng phó sự cố phóng xạ nguồn hở cho các đối tượng phụ trách an toàn bức xạ, hạt nhân của các bệnh viện, cơ sở công nghiệp trên địa bàn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/187560