Hà Nội đẹp và chưa đẹp (ngày 20/01/2023)

Chợ hoa Hàng Lược nhộn nhịp ngày 29 Tết; 10.800 ca trực đảm bảo điện Tết; Cảnh báo vi phạm hành lang an toàn lưới điện... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ha-noi-dp-va-chua-dp-ngay-20-01-2023-151560.htm