Hà Nội đầu tư hơn 115,5 tỷ đồng xây dựng cầu Chiếc

Theo Quyết định số 6341/QĐ-UBND mới được ban hành, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Chiếc tại Km8+255 đường tỉnh lộ 427 huyện Thường Tín. Dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Hà Nội đầu tư hơn 115,5 tỷ đồng xây dựng cầu Chiếc - Ảnh 1

Cụ thể, mặt cắt ngang phần đường rộng 22,5m, trong đó lòng đường phần xe chạy mỗi bên rộng 7,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề đường cộng mái taluy mỗi bên rộng 3m. Phần cầu rộng 18,5m, trong đó lòng đường phần xe chạy mỗi bên rộng 7,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lan can mỗi bên rộng 1m (bao gồm cả dải an toàn).

Cầu Chiếc được xây dựng trên địa bàn xã Hiền Giang với tổng mức đầu tư 115,544 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (2017 - 2018) nhằm thay thế cầu Chiếc cũ đã xuống cấp, hoàn chỉnh cầu Chiếc mới theo quy hoạch được duyệt, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Thường Tín và Thanh Oai.
Liên quan đến nhiệm vụ trên, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở theo ý kiến thẩm định của Sở Giao thông vận tải làm cơ sở hoàn thiện các bước lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đảm bảo tuân thủ theo quy định, phù hợp với các nội dung thiết kế cơ sở được Sở Giao thông vận tải thẩm định. Triển khai công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành; phối hợp với các đơn vị liên quan để có phương án thiết kế, thi công các công trình hạ ngầm hệ thống bể cáp thông tin, điện lực thuộc phạm vi dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND TP.
Ngoài ra, tổ chức biện pháp thi công, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong quá trình thi công công trình, có phương án đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân tại khu vực dự án. Thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và tổ chức giám sát cộng đồng theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về năng lực đơn vị, cá nhân tư vấn khảo sát, lập dự án; tính chuẩn xác (khối lượng, kinh phí) và tính hợp pháp các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả…